Γ’ Ανακοίνωση

Για την Γ΄ Ανακοίνωση πατήστε στην αφίσα ή εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Για το έντυπο εγγραφής πατήστε εδώ

 

Για να υποβάλλετε επιστημονική εργασία πατήστε εδώ

 

 afisa 19.1 1st page