Εγχειρίδιο BLSO

BLSO_EBOOK-1
Το εγχειρίδιο ΒLSO περιέχει τις βασικές γνώσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην Μαιευτική. Προσφέρει στους συμμετέχοντες απαραίτητες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, παθολογίας της κύησης και αρχές καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης. Παρέχει ένα πλούτο γνώσης για την αντιμετώπιση σοβαρών μαιευτικών επειγόντων και δίνει χρήσιμες πρακτικές συμβουλές.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο Α: Φυσιολογικός τοκετός
Κεφάλαιο Β: Επείγουσα εκτίμηση κύησης
Κεφάλαιο Γ: Ανάνηψη μητέρας και αιμορραγία μετά τον τοκετό (PPH)
Κεφάλαιο Δ: Δίδυμη κύηση, πρόπτωση ομφαλίου και άλλα
Κεφάλαιο Ε: Δυστοκία ώμων
Κεφάλαιο ΣΤ: Υπερτασικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην κύηση
Κεφάλαιο Ζ: Πρόωρος τοκετός
Κεφάλαιο Η: Ανάνηψη νεογνού
Κεφάλαιο Ι: Δυστοκία τοκετού