ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ CTG & STAN

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 

08:00 – 08:30 Εγγραφές
08:30 – 08:50 Προαιρετική εξέταση
08.50 – 09.20 Οξυγόνωση Εμβρύου

Διάλεξη & Ασκήσεις κατανόησης

09.20 – 09.50 Φυσιολογία εμβρυικού καρδιακού ρυθμού

Διάλεξη & Ασκήσεις κατανόησης

09:50 – 10:20 Φυσιολογικό καρδιοτοκογράφημα

Διάλεξη & Ασκήσεις κατανόησης

10:20 – 10:45 Τύποι υποξίας κατά τον τοκετό

Διάλεξη

10:45 – 11:00 Διάλειμμα
11:00 – 11:25 Τύποι υποξίας κατά τον τοκετό

Συζήτηση Περιστατικών & Ασκήσεις κατανόησης

11:25 – 12:05 Παθοφυσιολογική ερμηνεία καρδιοτοκογραφήματος

Διάλεξη & Συζήτηση Περιστατικών & Ασκήσεις κατανόησης

12:05 – 12:30 Ημιτονοειδής, πριονωτός και ταχέως εναλλασσόμενος ρυθμός

Διάλεξη & Συζήτηση περιστατικού & Ασκήσεις κατανόησης

12:30 – 12:45 Σύγκριση των κατευθυντήριων οδηγιών

Διάλεξη

12:45 – 13:40 Γεύμα
13:40 – 14:15 STAN

Διάλεξη & Ασκήσεις κατανόησης

14:15 – 14:45 Πρόκληση τοκετού και ωδινοποίηση

Διάλεξη & Συζήτηση περιστατικού & Ασκήσεις κατανόησης

14:45 – 15:35 Χοριοαμνιονίτιδα / Μηκώνιο / Ιατρονoμική Πραγματικότητα

Συζήτηση περιστατικού & Ασκήσεις κατανόησης

15:35 – 15:50 Διάλειμμα
15:50 – 16:20 Προγεννητική Καρδιοτοκογραφία – Ανάλυση καρδιοτοκογραφήματος από ηλεκτρονικό υπολογιστή

Διάλεξη

16:20 – 16:45 Τοκετός σε ουλή μήτρας (προηγηθείσα καισαρική τομή)

Διάλεξη & Συζήτηση περιστατικού & Ασκήσεις κατανόησης

16:45 – 17:05 Παρακολούθηση πρόωρου εμβρύου / Διακεκομμένη ακρόαση παλμών

Συζητήση περιστατικών

17:05– 17:40 Γραπτές εξετάσεις και Κλείσιμο
Online Διαλέξεις

 

1. Χοριοαμνιονίτιδα
2. Μηκώνιο
3. Παρακολούθηση πρόωρου εμβρύου
4. Διακεκομμένη ακρόαση παλμών
5. Δυσκολία διαφοροποίησης μητρικού καρδιακού ρυθμού
6. Νεογνικές επιπλοκές της υποξίας κατά τον τοκετό
7. Η Καρδιοτοκογραφία στα Ελληνικά Μαιευτήρια
8. Ιατρονομική Πραγματικότητα