3ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερηχογραφίας στη Γυναικολογία

3ο ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ