ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ποσό της συμμετοχής είναι 300 ευρώ για Ιατρούς και 250 ευρώ για Μαίες. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το εγχειρίδιο του Σεμιναρίου σε έντυπη μορφή, την εκπαίδευση και τη γραμματειακή υποστήριξη.
Η εγγραφή αφορά το συγκεκριμένο σεμινάριο που δηλώνετε και μόνο. Μεταφορά συμμετεχόντων σε επόμενο σεμινάριο δεν γίνεται. Σεμινάρια που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό συμμετεχόντων δύναται να μεταφέρονται σε άλλες ημερομηνίες. Το εγχειρίδιο αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου με χρέωση παραλήπτη ή παραλαμβάνεται από τη γραμματεία χωρίς χρέωση.
Για τυχόν ερωτήσεις – απορίες που αφορούν το πρόγραμμα επικοινωνήστε μέσω e-mail με την Γραμματεία ALSO στο info@hsoge.gr ή με fax στο 210 7777390.
Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής ΕΔΩ