ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

18ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ICOG – Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2019

 

17ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ICOG – Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2018, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

16ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ICOG – Αθήνα 23 Σεπτεμβρίου 2017, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

  

15ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ICOG – Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2016, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

 

14ο Σεμινάριο Εκπαιδευτών ICOG – Aθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2015, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών

13o Σεμινάριο Εκπαιδευτών ICOG – Aθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2014, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

12o Σεμινάριο Εκπαιδευτών ICOGΑΘήνα 14 Σεπτεμβρίου 2013 Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 

11o Σεμινάριο Εκπαιδευτών ICOGΑΘήνα 8 Σεπτεμβρίου 2012, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

 

Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής Ν. Δ. Βραχνής, MD, DFFP, PCME