Σύνδεσμοι

Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία
http://www.hsog.gr/

 

Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
http://www.kysan.org/

 

Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
http://www.eekaa.com/

 

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
http://www.rcog.org.uk/

 

National Institute of Clinical Exellence
http://www.nice.org.uk/

 

The Cochrane Library
http://www.cochrane.org/

 

American Congress of Obstetricians and Gynecologists
http://www.acog.org/

 

Australian Resuscitation Council
https://resus.org.au/

 

European Resuscitation Counsil
https://www.erc.edu/

 

The Resuscitation Council (UK)
https://www.resus.org.uk/