Εγχειρίδιο ALSO

εγχειρίδιο_ALSO
Το εγχειρίδιο ALSO περιέχει τις βασικές γνώσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στην Μαιευτική. Προσφέρει στους συμμετέχοντες απαραίτητες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, παθολογίας της κύησης και αρχές καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης. Παρέχει ένα πλούτο γνώσης για την αντιμετώπιση σοβαρών μαιευτικών επειγόντων και δίνει χρήσιμες πρακτικές συμβουλές. Η Ελληνική έκδοση του Εγχειριδίου ALSO περιέχει την μετάφραση των κεφαλαίων του Αμερικανικού Εγχειριδίου καθώς και τις διαφάνειες προβολής. Πρόκειται για την 4η ανανεωμένη Ελληνική έκδοση με τα πιο πρόσφατα κεφάλαια να έχουν γραφτεί το 2007 και προσφέρεται σε τόμο και ηλεκτρονικό βιβλίο. Οι διαφάνειες περιέχουν μετάφραση των αντίστοιχων Αμερικάνικων αλλά με κριτική προσαρμογή μερικών από αυτές στις Ελληνικές συνθήκες άσκησης της Μαιευτικής. Τέλος στις διαφάνειες παρουσίασης υπάρχουν ορισμένα τμήματα που περιλαμβάνονται ανάμεσα στις παρενθέσεις. Αυτά αντιστοιχούν σε μαιευτικές πρακτικές που κατά κύριο λόγο δεν ασκούνται στην χώρα μας, αλλά παρατίθενται ως σημεία έναρξης συζήτησης και προβληματισμού. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ALSO προσφέρεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης: ο ένας είναι σε μορφή e-book για να μπορεί αναγνώστης να μεγεθύνει και να διαβάσει το κείμενο από την οθόνη του υπολογιστή του και ο δεύτερος είναι σε μορφή pdf έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να εκτυπωθεί το κείμενο.