Εκπαίδευση στη Μαιευτική και Γυναικολογική Υπερηχογραφία

yperixo
Το κέντρο είναι αφοσιωμένο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα στο βασικό και προηγμένο διαγνωστικό υπέρηχο. Στελεχώνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες με διδακτική εμπειρία και αντίστοιχη φιλοσοφία στο Μαιευτικό και Γυναικολογικό υπερηχογράφημα καθώς και στο υπερηχογράφημα καρδιάς εμβρύου.
Προγράμματα Εκπαίδευσης
– Βασικό Μαιευτικό Υπερηχογράφημα
– Εξειδικευμένο Μαιευτικό Υπερηχογράφημα με επιμέρους ενότητες (υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας, υπερηχογράφημα β’ επιπέδου, υπερηχογράφημα Doppler, υπερηχογράφημα μέτρησης μήκους τραχήλου).
– Βασικό Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα
– Εξειδικευμένο Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα
– Υπερηχογράφημα Καρδιάς Εμβρύου
Ενδεικτικά στο γυναικολογικό υπερηχογράφημα η εκπαίδευση περιλαμβάνει τον έλεγχο της ανατομίας της πυέλου, της υπογονιμότητας, παθολογικών καταστάσεων όπως η ενδομητρίωση και η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, ογκολογικά περιστατικά, έκτοπη κύηση, Doppler, 3D μελέτες και επεμβάσεις υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μαιευτήρες – Γυναικολόγους, Ακτινολόγους, Ενδοκρινολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Ιατρούς ΤΕΠ, Νοσοκόμες και Μαίες. Κατά την εκπαίδευση ακολουθόνται σημαντικές αρχές που αφορούν την τήρηση των αρχών της συστηματικής σάρωσης.
Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση εξατομικεύεται με βάση τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου ιατρού. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν ειδικό εγχειρίδιο και ημερολόγιο εκπαίδευσης (log book) όπου καταγράφουν τα περιστατικά που σκανάρουν και τις εξατομικευμένες συμβουλές από τους εκπαιδευτές τους. Πέρα από τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στο Κέντρο δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα της από απόσταση εκπαίδευσης (e-learning), με χρήση ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας που περιέχει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις υπερηχογραφίας στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us