ΚΡΙΤΗΡΙΑ ICOG

 

Η επιλογή ενός υποψηφίου Εκπαιδευτή του Ελληνικού προγράμματος ALSO ή του Ελληνικού προγράμματος ALSG γίνεται από την ομάδα Εκπαιδευτών κατά την διάρκεια του αντίστοιχου σεμιναρίου με βάση τα εξής κριτήρια:

 

  • Καλή συνεργασία μέσα στην ομάδα ως εκπαιδευόμενος
  • Κατανόηση της σημασίας των διαδραστικών πρακτικών συνεδριών
  • Υψηλή βαθμολογία στα MCQs (γραπτή εξέταση)
  • Επιτυχία στις προφορικές εξετάσεις

 

Εφόσον επιλεγεί και επιθυμεί και ο ίδιος να γίνει Εκπαιδευτής θα πρέπει να παρακολουθήσει το Σεμινάριο Εκπαιδευτών (Instructor Course)