ΚΡΙΤΗΡΙΑ ICOG

Η επιλογή ενός υποψηφίου Εκπαιδευτή του Ελληνικού προγράμματος ALSO ή του Ελληνικού προγράμματος ALSG γίνεται από την ομάδα Εκπαιδευτών κατά την διάρκεια του αντίστοιχου σεμιναρίου με βάση τα εξής κριτήρια:

 

  • Καλή συνεργασία μέσα στην ομάδα ως εκπαιδευόμενος
  • Κατανόηση της σημασίας των διαδραστικών πρακτικών συνεδριών
  • Υψηλή βαθμολογία στα MCQs (γραπτή εξέταση)
  • Επιτυχία στις προφορικές εξετάσεις

 

Εφόσον επιλεγεί και επιθυμεί και ο ίδιος να γίνει Εκπαιδευτής θα πρέπει να παρακολουθήσει το Σεμινάριο Εκπαιδευτών (Instructor Course).

Μετά επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ICOG ο υποψήφιος εκπαιδευτής γίνεται δόκιμος εκπαιδευτής και πρέπει να συμμετέχει με αυτή την ιδιότητα σε τουλάχιστον 2 σεμινάρια, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων (κατόπιν αξιολόγησης) γίνεται εκπαιδευτής (λαμβάνει την πιστοποίηση εκπαιδευτή).