Νικόλαος Αντωνακόπουλος

Νικόλαος Αντωνακόπουλος

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος

Ο Νικόλαος Αντωνακόπουλος είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος τίτλου ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Εμβρυομητρική Ιατρική σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, ενώ είναι και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος της ΕΕΜΓΕ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής όλων των σεμιναρίων της. Διδάσκει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει να επιδείξει πλούσιο συγγραφικό έργο.