ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ALSO

_MG_7394
1η Ημέρα
2η Ημέρα
08:00-08:20 Εγγραφές – MCQs
08:20-08:45 Χαιρετισμοί – Εισαγωγή στο Ελληνικό Πρόγραμμα ALSO
08:45 1η Συνεδρία
08:45-09:55 Πρακτική άσκηση: Συρραφή περινεϊκής ρήξης 3ου-4ου βαθμού
09:55-10:20 Διάλειμμα καφέ
10:20 2η Συνεδρία
10:20-11:30 Πρακτική άσκηση: Μεταλλικοί και αναρροφητικοί εμβρυουλκοί
11:30-12:40 Πρακτική άσκηση: Αιμορραγία 3ου σταδίου – Μπαλόνι επιπωματισμού
12:40-13:40 Γεύμα
13:40 3η Συνεδρία
13:40-14:50 Πρακτική άσκηση: Προεκλαμψία – Εκλαμψία
14:50-16:00 Συζήτηση προβολών videos
16:00 4η Συνεδρία
16:00-16:25 Πρακτική άσκηση: Καρδιοτοκογραφία
16:25-17:35 Πρακτική άσκηση: Ανάνηψη νεογνού
17:35-18:45 Ανώμαλες θέσεις και προβολές (ισχιακό, πρόπτωση ομφαλίδος, …)
08:00 5η Συνεδρία
08:00-08:30 Προσομοίωση συμβουλευτικής
08:30-08:40 Feedback
08:40-09:50 Πρακτική άσκηση: Ανάνηψη μητέρας
09:50-11:00 Συζήτηση περιστατικών: Σήψη στη λοχεία – Θρομβοεμβολή
11:00-11:20 Διάλειμμα καφέ
11:20 6η Συνεδρία
11:20-12:30 Πρακτική άσκηση: Σενάρια ανάνηψης νεογνού
12:30-13:40 Πρακτική άσκηση: Δυστοκία ώμων
13:40 7η Συνεδρία
13:40-14:40 Πρακτική άσκηση: VBAC
14:40-15:40 Γεύμα
15:40-16:10 Ελεύθερη επιλογή επανάληψης πρακτικών ασκήσεων
16:10 Πιστοποίηση
16:10-18:45 Γραπτή και προφορική εξέταση
18:45 8η Συνεδρία
18:45-19:05 Διάλεξη: Ασφάλεια στο μαιευτικό επείγον
19:05 Συμπεράσματα – Απονομή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων