Κέντρο Έρευνας στη Μαιευτική και Γυναικολογία

research22
DA-2095Z
ELISA-kit-information
Εκπαίδευση στη συγγραφή ερευνητικής εργασίας
Στην Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος λειτουργεί Κέντρο Έρευνας με σκοπό την διαρκή επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της Μαιευτικής Γυναικολογίας και την προαγωγή της έρευνας στην ειδικότητα. Το κέντρο διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων καθώς και γραφείο τηλεδιάσκεψης.
Σκοπός του Ερευνητικού Κέντρου είναι η μεθοδική προσέγγιση της έρευνας στη Μαιευτική και Γυναικολογία και η εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά από νέους επιστήμονες.
Οι δραστηριότητες του Κέντρου Έρευνας περιλαμβάνουν επιστημονικές συναντήσεις των Συνεργατών Ερευνητών όπου γίνεται ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών σχετικών με τα τρέχοντα ερευνητικά πρωτόκολλα, συζητούνται και αναλύονται σχετικά επιστημονικά άρθρα (journal club), παρουσιάζονται ενδιαφέροντα περιστατικά και ακολουθούν συζητήσεις για μελλοντικά ερευνητικά πρωτόκολλα.
Επίσης παρουσιάζονται διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες υπό εκπόνηση και ακολουθεί συμβουλευτική. Μετά από κάθε παρουσίαση τρέχοντος ερευνητικού πρωτοκόλλου ακολουθεί εστιασμένη συζήτηση όπου προτείνονται λύσεις και συντονισμός του εκάστοτε υπολειπόμενου ερευνητικού – συγγραφικού έργου με απώτερο στόχο τη δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά με συντελεστή απήχησης.
Το Ερευνητικό κέντρο απευθύνεται σε νέους αλλά και καταξιωμένους επιστήμονες Ιατρούς, Βιολόγους, Γενετιστές, Μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας, νέους Επιστήμονες, Φοιτητές Ιατρικής, που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην εκπόνηση πρωτότυπης κλινικής έρευνας ή ανασκόπησης σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου της ειδικότητας της Μαιευτικής – Γυναικολογίας, παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων ή απλή καθοδήγηση, πάντα εντός του πλαισίου και της λογικής του ερευνητικού μας εγχειρήματος. Συντονιστής του κέντρου είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Δ. Βραχνής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο κέντρο και να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό στο e-mail info@hsoge.gr.
Για πρόσβαση στην online πλατφόρμα του Κέντρου Έρευνας πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε το βίντεο πατήστε ΕΔΩ