ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡ. Χρειάζεται να μελετήσω το εγχειρίδιο πριν από το σεμινάριο;

ΑΠ. Ναι. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γνώση του εγχειριδίου ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εξετάσεις.

ΕΡ. Υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου;

ΑΠ. Από το 2005 και εντεύθεν, οι ομιλίες έχουν αντικατασταθεί από διαδραστικές δραστηριότητες  που επιτρέπουν περισσότερο χρόνο για συζήτηση. Αν ο χρόνος μιας συνεδρίας δεν είναι αρκετός για να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες μπορούν να ρωτήσουν τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

ΕΡ. Πρέπει να ξαναεπαναλάβω το σεμινάριο στο μέλλον;

ΑΠ. Ναι. Απαιτείται επαναπιστοποίηση 3 χρόνια μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου